Produkter & Tjänster som säljer sig själva

dinprodukt2

Man kan göra det den svåra vägen eller den enkla.
Framgångsrika företag har tagit fram produkter och tjänster utifrån vad kunderna frågar efter.
Det här kan kanske tyckas naturligt. Men man behöver inte söka speciellt länge för att hitta företag där produkten eller tjänsten togs fram först, därefter började man leta efter kunder som eventuellt kan vara intresserade.

Det råder inget tvivel om att de företag som tagit fram produkter och tjänster utifrån kundernas behov är de företag som snabbast når en stor framgång.
Det är minst motståndets lag.

Oavsett hur du tänker just nu så bör du se filmerna här och ha tanken i bakhuvudet hur du själv har funderat över din företagsidé och dina produkter.
En liten förändring här och du kommer att sälja till betydligt mer på ett naturligt sätt.

I kundens dojor

Girighet är en av de största orsakerna till att folk inte får fart på sina företag.
Utgår man från kundens synvinkel kan det hända väldigt mycket på kort tid.
Den här filmen är tänkt för att få in dig i rätt tankar från start.

Kundjournalen

Tyvärr kan jag ofta se att många entreprenörer är helt och hållet fokuserade på de produkter och tjänster som man erbjuder. Och egentligen är det väl inte så konstigt för det är ju där man har sitt intresse och sin kunskap.

Men när man sedan kommer till marknadsföringen och till att sätta upp sina säljsystem når man inte riktigt fram.
Anledningen är oftast att man helt enkelt inte gjort sitt grundarbete tillräckligt noggrant.

I den här filmen visar jag en av de delar som gör att du får det betydligt enklare att skapa allt ditt marknadsföringsmaterial efteråt. Se filmen och se till att du lägger ett par timmar på att genomföra det här…

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: