Sikta mot stjärnorna och sätt upp dina mål...

I de flesta av mina kurser och i min coaching brukar jag uppmana alla att verkligen sätta sig ner och lägga upp en plan för vart man är på väg.
En klar väg och en röd tråd mot sina visioner gör allting så mycket lättare.

Därför har jag här lagt upp en av mina böcker. Den skrevs i första hand för nya eller blivande entreprenörer, men jag tror de flesta kan behöva en uppdatering över vart man är på väg.
Framför allt är det Del 1 i boken som är viktigast till att börja med.

Sätt dina personliga mål…