Rätt erbjudande

ditterbjudande

Det här med rätt erbjudande är en stor del i konverteringen. En MYCKET stor del.

Du kan inte lyfta en konvertering på t.ex. 0,3% till 4% genom att optimera rubriker och layout. Du kan däremot göra det genom att optimera ditt erbjudande.

Ett svagt (eller dåligt) erbjudande utåt kan få ett företag att stå och stampa på samma ställe hur länge som helst utan att växa. Det spelar ingen roll om det är en bra produkt eller tjänst i företaget…

Erbjudandet är DEN stora konverteringshöjaren…

Här är några exempel på erbjudanden för att få in dig i rätt tankegångar.
Det första steget i att optimera erbjudandet brukar för de flesta företag ofta vara lätt. De flesta har nämligen inte tänkt till speciellt mycket.
Men sedan handlar det till stora delar om att ta reda på vad dina idealkunder vill höra och sedan testa, testa, testa… tills du hittar ett erbjudande som dina kunder inte kan motstå.

Priskonkurrera…

När man nämner ordet erbjudande eller kampanj är det ofta priset som man i första hand tänker på.
Att använda priset för att konkurrera kan fungera väldigt bra, men det kan också vara en väg till konkurs om man inte gör det på rätt sätt.
Här är några tips.

Köksingången…

Om du befinner dig i ett mycket konkurrensutsatt område, eller om du säljer komplicerade produkter eller tjänster, kan det vara svårt att få till ett klart och enkelt erbjudande.
Då får man tänka till en gång extra och attackera det från en annan synvinkel.

Jag brukar kalla det här för ”köksingången”.

Preframing…

I de flesta fall ligger du på en helt annan nivå än dina kunder när det gäller dina produkter och ditt område.
Det är då lätt att man tar fram ett erbjudande som man själv tycker ser mycket bra ut.

Men kunderna saknar referensramarna för att förstå hur bra ditt erbjudande är och då kommer de inte att handla av dig.
Börja med att lyfta upp kundernas medvetande och hjälp dem skapa ”rätt” referensramar innan du lägger fram ditt erbjudande.

checklista

Checklista:

  • Anpassa erbjudandet så att det passar precis in på dina idealkunder.
  • Se till att ditt erbjudande skiljer sig från konkurrenterna och att det upplevs av kunderna som mer attraktivt än konkurrenternas.
  • Se till att du utgår från kundernas tänkande och sätter upp ett erbjudande som de lätt kan förstå och ta till sig.
  • Ta fram minst 5 olika erbjudanden och testa, testa, testa…
    Du kan aldrig i förväg veta exakt vilket erbjudande som kommer att fungera bäst.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: